IT Business Analyst for Beginners

Đối tượng

• Sinh viên năm cuối khối kinh tế, Công nghệ thông tin (IT), Software có định hướng tham gia ngành phân tích nghiệp vụ và quản lý dự án Business Analyst (BA)

• Các bạn có mong muốn gia nhập hoặc chuyển sang lĩnh vực Phân tích nghiệp vụ trong ngành IT, Software để có mức thu nhập hấp dẫn lên tới 1500$ mỗi tháng cùng cơ hội làm việc tại các công ty và tập đoàn công nghệ lớn

• Người đang làm trong lĩnh vực BA muốn có lộ trình đào tào đầy đủ và nâng cao kiến thức và kỹ năng chuyên biệt về IT BA, Software Business Analyst

Yêu cầu đầu vào

Không yêu cầu đầu vào

Bạn sẽ học những gì

• Cung cấp kiến thức chung về IT Business Analyst cho người mới bắt đầu
• Hiểu được các phương pháp quản lý dự án các vai trò và trách nhiệm của từng member trong dự án
• Thiết kế các sơ đồ, giao diện người dùng khoa học
• Hiểu được vai trò và vị trí của Business Analyst của dự án trong một dự án phát triển phần mềm bao gồm cách thức quản lý yêu cầu và phân tích yêu cầu
• Biết cách mô hình hóa và chi tiết hóa yêu cầu, cách đặt câu hỏi sao cho hiệu quả
• Biết cách sử dụng các technical tools
• Biết cách viết tài liệu và phân tích yêu cầu

Nội dung khóa học

 • Buổi 1: Tổng quan về BA
 • Buổi 2: Quản lý requirement và các loại documents
 • Buổi 3: Khái niệm Usecase và ứng dụng
 • Buổi 4: Khái niệm Usecase và ứng dụng (tiếp)
 • Buổi 5: Khái niệm BPMN và cách sử dụng
 • Buổi 6: Khái niệm BPMN và cách sử dụng (tiếp)
 • Buổi 7: Giao diện và ứng dụng
 • Buổi 8: Communication và tầm quan trọng của nó
 • Category

  Lập trình ứng dụng

 • Client Name

  BA 31SA2 LEVEL 1

 • Start Date

  30 Jan, 2023

 • End Date

  09 May, 2023

0 ITEMS
0 $
Loader GIF